Medlemsrabatter

Medlemsrabatter

Medlemmar har rabatt i följande affärer mot uppvisande av medlemskort. OBS! Medlemskortet är dock personligt och skall brukas för eget handlande. 

Affär                                       Rabatt        Gäller för följande

Nora Trädgård                        10 %               Fleråriga växter

www.noratradgard.se              5%                på hela det övriga sortimentet

Trädgårdsbutiken i Nynäs   10%                 Växter

Trosa bokhandel                    10%                 Trädgårdsböcker

Trosa Järn & Färg                    5%                 Trädgårdsutrustning

Albin & Vera                           10 %               Krukor, amplar,spaljéer, trädgårdstillbehör

Växthuset i Västerljung         10%               Endast på växter