Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2019

Ordförande Eva Skansgård
tel. 070-615 02 10 eva@skansgard.se

Vice Ordförande Yvonne Erlandsson
tel. 070-219 96 97 Yvonne_erlandsson@yahoo.se 

Sekreterare Barbro Lindqvist och Kerstin Kaiheden
tel. 073-529 37 9272 barbrolindqvist07@gmail.com

tel. 070-309 40 63 kaiheden@gmail.com

Kassör Mats Eriksson
tel. 070-352 29 01 mats.eriksson.tullgarn@telia.com

Programansvarig Ingrid Scholander
tel. 070-5101203 ingrid@tapetserarverkstan.org

Ledamot Lena Deacon
tel. 0156-166 48 lena.d2@telia.com 

Hemsidesansvarig  Eva Skansgård
tel. 070-615 02 10 eva@skansgard.se

Revisor Jari Linikko

Revisor Arne Ekstrand

Revisorssuppleant Johanna Hålén

Valberedning Kerstin Lindholm och Louise Arkestål. Kerstin Lindholm är sammankallande.