Verksamhetsberättelse 2018

Styrelse 2018

Ordförande                       Eva Skansgård

Vice ordförande               Marianne Cederwall

Sekreterare                       Louise Arkestål

Kassör                               Eva Skansgård och Marianne Cederwall

Programansvarig           Ingrid Schollander

Webbansvarig                   Marianne Cederwall

Ledamöter    Britten Backman

Yvonne Erlandsson

Ersättare Lovisa Wikström

Revisorer                           Arne Ekstrand

                                               Jari Linikko

Ersättare:                          Johanna Hållén

Valberedning  Yvonne Wohlin Kerstin Lindholm                                      

 

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året, förutom årsmötet, haft 10 protokollförda möten. I år har programansvarig förberett 2019 års program  som även behandlats och beslutats under ordinarie styrelsemöten. Dessutom har styrelsen träffats ytterligare för att sköta kuvertering och utskicket till medlemmarna. En eller flera har sedan även svarat för genomförandet av årets programpunkter.

 

Medlemsantal och medlemsavgift

Antalet medlemmar i vår förening var vid årets slut 215 inklusive familjemedlemmar. Medlemsavgiften för 2018 har varit oförändrad 290 kr inkl familjemedlem. Av dessa har

230 kr gått till Riksförbundet, som ger dig 6 nr av tidningen Hemträdgården, vissa rabatter samt fri trädgårdsrådgivning.

Följande aktiviteter har anordnats under 2018

Följande aktiviteter har anordnats:

Datum           Program                         Medverkande                        Plats

3/2            Edward Anderssons Växthus Guidad visning                    Bergianska Trädgården

18/2          Årsmöte med bildvisning       Medlemmar/Styrelsen    Pensionärernas Hus Trosa

6/3            Träff för nya medlemmar       Styrelsen                            Studiefrämjandet Trosa

18/3          Odla där du är och hela året    Farbror Grön                  Tomtaklintskolan, Trosa

11/4            Föredrag om blommor o bin   Ulf Färjare                      Pensionärernas Hus Trosa

12/5            Trädgårdsbesök Vårfägring    Familjen Holmgren       Gnesta

19/5            Sticklingmarknad                    Medlemmar/styrelsen    Garvaregården Trsoa

26/5           Trädgårdsbesök Linudden     Styrelsen                           Linuddens Trädgård Arnö

5/7              Rospromenad i Trosa            Styrelsen                           Besök i 3 trädgårdar Trosa

16/7            Trädgårdsbesök                      Familjen Irenheim           Kvegerö

5/8             Trädgårdsbesök                       Håkan Stenström             Sködinge

26/8           Final i pelargontävlingen       Medlemmar/Styrelsen    Trosa Skördemarknad

5/9              Trädgårdsbesök 2 trädgårdar  Ulla Britt Selegård         Lindängen Enhörna                                                                                      Mats Arvidsson

17/10          Föredrag Bokashi                      Kajsa Sjaunja/Mikrojord    Pensionärernas Hus

28/10          Hämtning av gödsel               Anne-Marie Stockhaus          Ytterstene Gård                                                                                                                                        Västerljung

Vi var tvungna att ställa in Matlagning i Skördetid med Jens Carlsson, Korslöts Gård den 7 oktober på grund av för få anmälda deltagare.

Under våren och hösten fortsatte även vårt projekt Trädgårdsrallarna

Två lotterier har anordnats under året. Årets tävlingspelargon var Dallimore, domare för i år var Pia Hedenblad från Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskaps styrelse.

Trosabygdens Trädgårdssällskap har under året planerat och framställt ett program för hela trädgårdsåret 2019, som skickats ut till våra medlemmar samt distribuerats till vissa offentliga lokaler på orten.

Delar av styrelsen besökte gemensam Riksförbundets sommarmöte i Blekinge under 18 – 19 augusti.

 

Kontrastverkan i Trädgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

.