Kom och köp och sälj sticklingar på Garvaregården kl 10 – 13. Medlemmar säljer egna sticklingar och du som har plantor att avstå kan skänka dem till föreningens bord, där behållningen helt tillfaller trädgårdssällskapet. Tag med ett bord om du vill sälja dina egna plantor. Trädgårdssällskapet säljer också tidskrifter och böcker.

Kaffeserveringen på Garvaregården är öppen under dagen.