Dataskyddspolicy

Dataskyddsförordningen – General Data Protection Regulation (GDPR) – gäller sedan 2018, då den ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. 

Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Personuppgifter
Ansökan om medlemskap görs hos Riksförbundet Svensk Trädgård, och inte på lokal nivå. Vid ansökan anges personnummer, kön, namn, adress, telefon/mobiltelefon samt e-postadress. Riksförbundet upprättar och lagrar sedan register över medlemmarna inom samtliga Sveriges lokalföreningar. Trosabygdens Trädgårdssällskap upprättar eller lagrar inga egna register. Om du vill veta mer om hur Riksförbundet Svensk Trädgård hanterar sin dataskyddspolicy kan du läsa här:  Svensk Trädgårds Dataskyddspolicy

När vi behöver kontakta våra medlemmar – antingen det sker via telefon, e-post eller brevutskick, hämtar vi utdrag ur medlemsregistret hos Riksförbundet Svensk Trädgård. Dessa utdrag samlas inte lokalt hos oss. Nya utdrag hämtas ur det  centrala medlemsregistret vid vårt nästa tillfälle för utskick.

Utdrag ur medlemsregister
I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter som finns sparade om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter raderade som du inte vill ska sparas.

Hör av dig till Medlemsservice på Riksförbundet Svensk Trädgård medlemsservice@tradgard.org eller på telefon 08-792 13 15 (telefontider måndag-torsdag kl 9-12).

Har du frågor eller om vi kan hjälpa till hör av dig till föreningen antingen via vårt kontaktformulär på www.trosatradgard.se/kontakt eller direkt till medlemsansvarig@trosatradgard.se.

 

Dataskyddsförordningen i sin helhet kan du läsa på Integritetsmyndighetens (fd Datainspektionen) webbsida genom att klicka på länken: Dataskyddsförordningen