Styrelsens medlemmar 2023

Ordförande Anders Filipsson
E-post: ordforande@trosatradgard.se
Telefon: 070-533 54 48

Vice Ordf. Kristina Löfström
E-post: viceordforande@trosatradgard.se
Telefon: 076-882 8986

Sekreterare Kerstin Kaiheden Gustavsdotter
E-post: sekreterare@trosatradgard.se
Telefon 070-309 4063

Kassör Ulla Andersson
E-post: kassor@trosatradgard.se
Telefon 070-531 68 88

Medlemsregister: Ulla Andersson
E-post: medlemsansvarig@trosatradgard.se
Telefon 070-531 6888

Programansvarig: Göran Andersson
E-post: programansvarig@trosatradgard.se
Telefon:073-805 25 50

Webbansvarig: Ulla Andersson
E-post: webbansvarig@trosatradgard.se
Telefon 070-531 6888

Ledamöter:
Gerd Jönsson
Stefan Asp

Revisorer
Jari Linniko
Britt-Louise Bäckström

Eva Skansgård (ersättare)