Styrelsens medlemmar 2021

Ordförande Barbro Lindqvist
E-post: ordforande@trosatradgard.se
Telefon: 073-352 9379

Vice Ordförande Gerd Jönsson
E-post: viceordforande@trosatradgard.se
Telefon 072-562 2972

Sekreterare Kerstin Kaiheden Gustavsdotter
E-post: sekreterare@trosatradgard.se
Telefon 070-309 4063

Kassör Mats Eriksson
E-post: kassor@trosatradgard.se
Telefon 070-352 2901

Medlemsregister: Ingrid Scholander
E-post: medlemsansvarig@trosatradgard.se
Telefon 070-510 1203

Programansvarig: Ulla Andersson
E-post: programansvarig@trosatradgard.se
Telefon 070-531 6888

Webbansvarig: Ulla Andersson
E-post: webbansvarig@trosatradgard.se
Telefon 070-531 6888

Revisorer
Revisor Maria Kavcic
Revisor Brita Zetterberg
Revisorssuppleant Jari Linikko