Följ med på en heldagsutflykt till Börjes trädgård utanför Eskilstuna för att se odling med Biokol i praktiken. Börjes adress är: Rynningsberg Trantorp 1, 635 18 Husby-Rekarne

Se också hemsida www.Remstam.se/kontakt

Tag med picnic-lunch och kaffe!

Samling vid Vagnhärads järnvägsstation för samåkning kl 9:30.