Lördag den 6 juni klockan 9:00

Amatörornitolog Thomas Ågren lär oss om fåglar vi hör och ser.

Vår egen Yvonne Wohlin berättar om örter som kommer i vår väg.

Vi träffas på parkeringen vid Nynäs Slott. Ta med kaffekorg!

Samåkning från Vagnhärads Järnvägsstation klockan 8:30