Vi besöker Rosenträdgården vid Kulturhuset. Trädgårdsmästare Paula Pihlgren kommer att berätta lite om hur Rosenträdgården kom till.

Kaffeserveringen är öppen

Vi träffas och samåker från Vagnhärads Järnvägsstation kl 10:00