Kom och lyssna på ett viktigt och intressant föredrag om vårt gröna kulturarv!

Anna Andreasson – doktorand vid Stockholms Universitet berättar om hur den gröna kulturmiljön vi har idag blev till och hur vi ser spåren omkring oss. Vad har vi för nytta av att veta hur och vad man odlade i början av 1900-talet?

Gamla trädgårdar är ett bräckligt kulturarv som behöver tas omhand för att inte försvinna!