Träff för nya medlemmar

Tisdag 7 mars kl 19 i Studiefrämjandets lokaler, Viktoriagatan 20 B i Trosa

Nya medlemmar inbjuds till en informationskväll. Särskild inbjudan kommer.