Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte, i år i Sörmland

Lördag och söndag 12 – 13 augusti

Besök i spännande sörmländska trädgårdar. Se Hemträdgården nr 2/2017.