Årsmötet 2017

Årsmötet 4

Ett 20-tal personer infann sig till Trosabygdens Trädgårdssällskaps årsmöte i Pensionärernas Hus söndagen den 12 februari. Mötet inleddes med ett föredrag av Karin Eliasson. Karin är sedan några år tillbaka trädgårdsmästare och konstnärlig ledare för Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Den här söndagen delade hon med sig av sina kunskaper om hur man skapar en trädgård full av bär med anledning av sin nyligen utkomna bok ”Smakfullt”, där bara växter som återkommer år från år tas upp och som passar för det nordiska klimatet. Med ett rikt bildmaterial visade hon vad vi – förutom de vanligaste bärbuskarna – kan och kanske även bör plantera i våra trädgårdar: havtorn, nypon, mullbär och blåbär. Alla rika på vitaminer och antioxidanter! Karin har besökt oss tidigare, när hon entusiastiskt förmedlade sin känsla för jord.

Årsmötet 2Årsmötet 1

Efter kaffe och smörgås och lotteriförsäljning följde sedvanliga årsmötesförhandlingar med Yvonne Wohlin som ordförande och Solveig Zakrisson som sekreterare.

Efter revisorernas berättelse, beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 och Lovisa Wikström invaldes som ny styrelsemedlem medan Solveig Zakrisson, Annika Haaga  och Marianne Jacobi avgick från styrelsen. För övrigt kvarstår Yvonne Wohlin som ordförande 1 år tillsammans med Eva Skansgård, Gunilla Wretlind Sörenson och Yvonne Erlandsson. Marianne Cederwall, Louise Arkestål och Britten Backman omvaldes på 2 år. Bland revisorerna kvarstår Ann-Marie Jönsson 1 år medan Arne Ekstrand och ersättaren Johanna Hållén omvaldes på 2 år.

Medlemsavgiften för 2018 oförändrad 290 kr inklusive familjemedlem.

Eftersom ingen heller i år frivilligt anmälde sig till en valberedning, påpekade Yvonne att eftersom hon själv avgår som styrelseordförande nästa år, kassör och sekreterare gör det i år, är det viktigt med en valberedning för att uppmuntra nya personer att ta vid. Annars kan det få så allvarliga konsekvenser för föreningen, att den kanske måste upphöra. Då ingrep Brita Zettergren och lyckades få med sig Kerstin Lindholm och Mats Eriksson till en valberedning där Kerstin blir sammankallande.

Mötet avslutades med att Solveig Zakrisson och Annika Haaga avtackades med varsin blombukett och med dragning i lotteriet med många fina priser. Marianne Jacobi, som inte var närvarande vid årsmötet, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Text: Yvonne Wohlin

Foto: Eva Skansgård