Sticklingmarknad

Lördag 19 maj kl 10 – 13 Garvaregården i Trosa

Medlemmar säljer egna sticklingar, frösådder och plantor. Du som inte vill sälja själv och har plantor att avstå, kan skänka dem till föreningens bord, där behållningen helt tillfaller

Trädgårdssällskapet. Ta med bord för egen försäljning. Kaffeserveringen är öppen.