Tips: Svensk Trädgårds Sommarmöte 2018 i Blekinge

18-19 augusti. Se tidningen Hemträdgården nr 2