2019-05-26 kl 11-13 ”Sticklingmarknad på bakgården av Albins och Vera, Torget, Trosa

Föreningens medlemmar säljer egna sticklingar av blommor och grönsaker. Ta med bord för egen försäljning.  Du som inte vill sälja själv och har plantor till övers kan skänka dem till föreningens bord där behållningen helt tillfaller Trädgårdssällskapet.

IMG_9832