EFTERTANKE OCH MILJÖTÄNK I VARDAGEN – ÅKE PETTERSSON

Onsdagen den 25 mars kl 18.30 – Västerljungs blommor, Västerljung

Tyvärr måste vi meddela att vår aktivitet den 25 mars, “Eftertanke och miljötänk I vardagen” med Åke Pettersson i Västerljung, ställs in på grund av den rådande coronasmittan. Vi hoppas kunna genomföra aktiviteten vid ett senare tillfälle, men om det ber vi att få återkomma.

Med hopp om att ni alla kommer att hålla er friska!

Styrelsen
Trosabygdens Trädgårdssällskap