STICKLINGMARKNAD – Inställt

Lördagen den 16 maj kl. 10-13 – Garvaregården, Trosa

Föreningens medlemmar säljer egna sticklingar av blommor och grönsaker. Ta med bord för egen försäljning. Du som inte vill sälja själv och har plantor till övers kan skänka dem till föreningens bord där behållningen helt tillfaller Trädgårdssällskapet.

Till alla trädgårdsvänner!

Tyvärr måste vi meddela att STICKLINGMARKNADEN den 16 /26 maj är inställd.

Besöket i en JAPANSK TRÄDGÅRD den 30 maj är inställd.

Vi hoppas kunna återkomma nästa år med dessa programpunkter.

Sköt om er!

Styrelsen
Trosabygdens Trädgårdssällskap