Årsmöte 2022

2022-05-06 | Tidigare aktivitet

Årsmöte 2022, avseende verksamhetsåret 2021, hölls den 27 mars då frågor om bl a balans- och resultaträkning, styrelse, budget och verksamhet för 2022 beslutades. Gerd Jönsson valdes till ny ordförande och tre nya ledamöter valdes in – Göran Andersson, Stefan Asp och Kristina Löfström. Vi hälsar dom varmt välkomna och önskar lycka till i styrelsearbetet. Verksamhetsberättelser och protokoll från årsmötet finns under flik ’Om föreningen/dokumentarkiv’.

Barbro Lindqvist och Ingrid Scholander avtackades efter mångåriga insatser i föreningsarbetet.

Vi lyssnade därefter till Lena Wistrand, från  Studiefrämjandet om årets upplaga av Tusen Trädgårdar, som äger rum söndag 3 juli över hela Sverige.