Samla vatten

2024-06-30 | Tidigare aktivitet

 

SAMLA VATTEN

Söndagen den 21 april 2024 var riktigt kylig, men intressant eftermiddag i Anns och Görans trädgård i Vagnhärad medan snöflingorna singlade ner. Installationerna i Görans och Anns trädgård var inte särskilt komplicerade men både estetiska och praktiska, och tar fasta på behovet att ta hand om regnvattnet.
Det är fascinerande att 10 mm regn på ett villatak kan förse trädgården med så mycket vatten till odlingarna. Lite beroende på hur stort villatak man har, men de generar mer vatten än man kan tro. Vi fick också lite beskrivning av olika sorters effektiva droppbevattningar, som vår ordförande har erfarenhet av. Det finns ju både bevattningsanläggningar som man kan koppla till vattenutkastet och de som kan användas till en vattentunna.
Eftersom vi bor i en kommun som vanligtvis har dåligt med grundvatten finns det säkert många i föreningen som själva funderar och praktiserar egna bevattningslösningar. Det vore väldigt intressant om vi i höst kan få ta del av hur era olika bevattningslösningar har fungerat under den sommar som vi nu har framför oss.
I oktober planerar vi för ytterligare ett medlemsmöte. Kom gärna dit så kan vi tillsammans utvärdera vår bevattningssommar. Datum meddelas senare.
Tack Ann och Göran för er gästfrihet!