Verksamhetsberättelse 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TROSABYGDENS
TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP VERKSAMHETSÅRET 2019

Styrelse 2019

Ordförande Eva Skansgård
Vice ordförande Yvonne Erlandsson
Kassör Mats Eriksson
Sekreterare Barbro Lindqvist
Kerstin Kaiheden
Medlemsansvarig Ingrid Scholander
Ersättare Lena Deacon
Webbansvarig Eva Skansgård
Medlemsansvarig Ingrid Scholander
Lokalansvarig Eva Skansgård
Materialansvarig Eva Skansgård, Ingrid Scholander och Yvonne Erlandsson
Trivselansvarig Yvonne Erlandsson, Ingrid Scholander och Barbro Lindqvist
Ansvarig hemsida Eva Skansgård
Ansvarig facebook Eva Skansgård
Ansvarig Interbook Go Eva Skansgård
Revisorer Arne Ekstrand
Jarl Linikko
Ersättare Johanna Hållén
Valberedning Kerstin Lindholm
Louise Arkestål

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året, förutom årsmötet och konstituerande möte haft 8
protokollförda möten. Styrelsen bestämde att Eva Skansgård och Mats Eriksson ägde
rätten att teckna föreningen tillsammans eller var för sig.

I år har programansvarig förberett 2020 års program som även behandlats och beslutats under ordinarie styrelsemöten. Dessutom har styrelsen träffats ytterligare för att sköta kuvertering och utskicket till medlemmarna. En eller flera har sedan även svarat för genomförandet av årets programpunkter.

Medlemsantal och medlemsavgift

Antalet medlemmar I vår förening var vid årets slut 214 inklusive familjemedlemmar. Medlemsavgiften för 2019 har varit 315 kr för fullt medlemskap. Av dessa har 255 kr gått till Riksförbundet Svensk trädgård som distribuerar tidskriften Hemträdgården med sex nummer/år till medlemmarna, samt tillhandahåller kostnadsfri rådgivning och
rabatter hos vissa större samarbetspartners. Familjemedlem betalar 60 kr.

Medlemskap hos Trosabygdens Trädgårdsällskap ger också fina rabatter lokalt. Under året har följande företag erbjudit 10% på trädgårdsinspirerade produkter. Dessa är Albins och Vera, N.A Svensson, Nora Trädgård (endast fleråriga växter övriga 5%), Nynäs Trädgårdsbutik, Trosa Bokhandel, Trosa Järn och Färg endast 5% och Västerljungs Blommor.

Följande aktiviteter har genoförts under 2019

Datum Programpunkt Medverkande Plats
6 mars Träff med nyamedlemmar Styrelsen Studiefrämjandets lokal Trosa
12 mars Blommande rabatter från vår till höst Johan Pettersson Pensionärernas Hus Trosa
11 april Gör fint på din balkong eller uteplats Brita Zettergre Pensionärernas Hus Trosa
18 maj Trädgårdsbesök hos Håkan Stenström i Sköldinge
26 maj Sticklingsmarknad Medlemmar/Styrelsen Bakgården Albin och Vera Torget Trosa
29 maj Odla grönsaker – nyanlagd köksträdgård Lovisa Wikström Lagnö Trosa
6 juni Kryp i din trädgård Kajsa Mellbrand, ekolog och araknolog Tureholm Trosa
26 juni Trädgårdsprat Brita Zettergren och Johan Pettersson Nora Trädgård
2 juli Rosens dag – vi besöker 2 rosenträdgårdar Britten Backman och Johan Gröndahls Kvegerö
10 juli Trädgårdsprat Brita Zettergren och Johan Pettersson Nora Trädgård
17 juli Trädgårdsprat Brita Zettergren och Johan Pettersson Nora Trädgård
22 augusti Guidad tur i Skärholmens Perennpark Trädgårdsarkitekt
Pia Hedenblad Skärholmen
25 augusti Trosa Skördemarknad med sommarens tävling Styrelsen Bakgården Albin och Vera Torget Trosa
3 september Kommersiell grönsaksodling Hillsta Bär och Potatis Karin Hanner Hillsta Mellangård Västerljung
10 oktober Trädgård med tolv rum och kök Linda Marend Pensionärernas Hus Trosa
9 november Besök hos Wexthuset i Enhörna – om växternas behov av  belysning Lena Ljungquist Enhörna

Trädgårdsrall under 2019

Under våren och hösten fortsatte även vårt projekt Trädgårdsrallarna. En rallargrupp bestående av Britten Backman, Marianne Cederwall, Mats Eriksson, Ingrid Scholander, Yvonne Wohlin och Gunilla Wretlind har varit verksam under flera år. Under våren tog Yvonne paus från arbetet, medans Mats pausade under hösten. Övriga har både vår och höst idogt arbetat i varandras trädgårdar. Det har rensats i gångar och rabatter, rosor har ansats och flyttats, rabatter har både utplånats och nyanlagts och en
fin rishäck som håller skogen djur borta blir allt längre för varje säsong.
Vi träffas kl 10 (eller 9.45 för de som gärna mjukar upp med en kopp förmiddagsfika) och arbetar till det meddelas att lunchen är klar. Vi förundras alltid hur mycket som blir gjort på ett par timmar när man hjälps åt. ”Många händer gör lätt arbete” är ett gammalt sant påstående.

Inspirerad av denna grupp startades ytterligare ett Rallarlag under våren 2019 bestående av Yvonne Erlandsson, Mona Croneborg, Gerd Jönsson och Kristina Löfström. De har träffats fyra gånger under hösten. Jobb som blivit gjorda är rensat och klippt perenner och buskar, flyttat pallkragar och djupgrävt samt lagt ny jord, grävt hallon och potatisland. Samt rensat och flyttat pallkragar, flyttat rosor och rensat i rabatter och planterat nya växter.

Årets sommartävling

Årets sommartävling bestod av att skapa ett fint arrangemang med fokus på hemodlat eller självplock. Publiken på Trosa Marknad utsåg finaste skördearrangemanget. Flest röster gick till denna fina korg.

Trosabygdens Trädgårdssällskaps innevarande styrelse med programansvarige Ingrid Scholander i spetsen har under hösten planerat, bokat upp och framställt ett program för hela kommande trädgårdsår 2020.
Programmet skickats ut till våra medlemmar samt distribuerats till vissa offentliga lokaler på orten. Dessutom uppdateras vår hemsida www.trosatradgard.se och fackebook – Trosabybygdens trädgårdsällskap. Medlemmar som anmält sin e-post
adress till oss på info@trosatradgard kommer att få en påminnelse inför kommande programhändelser under året.

Trosa den 7 februari 2020
Eva Skansgård Mats Eriksson Ingrid Schollander
Yvonne Erlandsson Barbro Lindqvist Kerstin Kaiheden

 

 

               

.