Ät och odla dig till hälsa

Tomatkung, vitlöksexpert, författare, odlare – Åke Truedsson kan ges många epitet – och Ja! han är en väldigt kunnig och trevlig föredragshållare.  Åke, och hans dotter Linda, besökte Trosabygdens Trädgårdssällskap, och den lilla publik som mötte upp fick...

Gå med i Facebook?

Vi har blivit med Facebook och nu har en ny(gammal) Facebook-grupp bildats ’Trosabygdens Trädgårdssällskap’. Till vår hjälp – tillika kontots administratör – har vi lyckats engagera Marianne Cederwall.  Facebook-gruppen är en privat grupp, där...

Konsten att designa en trädgård

Lördagen den 25 september – en strålande solig höstdag – hade Trädgårdssällskapet inbjudit till en föreläsning om trädgårdsdesign. Vi hade lyckats engagera trädgårdsarkitekt Cecilia Mårtenson för uppgiften. Cilla är hemmahörande i Trosa och självklart...

Sortbestämning av äpplen

Äpplen som fick namn! Lördagen den 18 september – en kylslagen men härlig höstdag –  samlades Trädgårdssällskapet i  Garvaregården  för att få hjälp att namnge våra äpplen.  Vi är många som härbärgerar äppelträd i trädgårdarna som vi inte känner namnet på....

Sortbestämning av äpplen

Vad heter mina äpplen? Vet du vad dina äpplen heter? Har man övertagit en uppvuxen trädgård med fullvuxna träd är det inte säkert att man känner igen alla sorter. Inom kort kommer pomolog Mats Brokvist till vår hjälp. För en så säker artbestämning som möjligt medtag...

Pelargontävling 2021

Grattis Ulla-Britt! Under skördemarknaden i Trosa söndagen den 29 augusti kunde föreningens pelargontävling avgöras. Pelargonsticklingarna ’Bornholm’, som inhandlades av våra medlemmar redan i april, har därefter vårdats under sommaren – en sommar...