Medlemskväll augusti 2023

2023-08-23 | Tidigare aktivitet

Medlemskväll med Hanna och Malin

 

Medlemskvällen den 20 augusti blev en glad tillställning med go´fika, massor av information och frågvisa medlemmar.

Hanna Hofman-Bang, trädgårdsmästare och företagare med trädgårdsdesign, kursverksamhet och odling som specialitet, berättade om projektet Odla vardagsmaten. Odla vardagsmaten syftar till att inspirera oss att i högre utsträckning odla den egna vardagsmaten.  Projektet, som initierades av kommunen och drivs med medel bland annat från EU, leds av Charlotta André och Eva Westergren. Hanna har i sin tur engagerats för att vägleda de odlare som hade lyckan att bli uttagna till utbildningen som odlingscoach. Projektet, i sin nuvarande form, avslutas under 2024. Förhoppningen är givetvis att många har blivit inspirerade att odla mer för hemmabruk.

Malin Levmo, arborist och ägare av företaget Levmo Trädvård, berättade om olika träd och dessas egenskaper, och framför allt hur vi kan ta hand om dom på bästa sätt för ett långt och friskt liv. Malin, som är baserad i Trosa, är flitigt anlitad i hela Sörmland. Behöver vi hjälp med träden ställer Malin upp, gör en besiktning och lämnar förslag på åtgärder. Ibland kan bästa åtgärd vara att inte göra nånting!

 

Nästa medlemsmöte äger rum i mars 2024!

Titta efter information på hemsidan www.trosatradgard.se