Årsmöte 2021

av | 2021-01-27 | Aktuellt

Viktig information om årsmöte 2021

Enligt våra stadgar ska årsmötet hållas senast den 28 februari. Med anledning av pågående pandemi, och de rekommendationer som utfärdats av såväl regeringen, Folkhälsomyndigheten som vårt eget förbund, Riksförbundet Svensk Trädgård, har styrelsen beslutat att preliminärt flytta årsmötet till söndagen den 13 juni 2021.

 Kallelse och årsmöteshandlingar skickas ut senast tre veckor innan mötet.

 /Styrelsen