Årsmöte 2022

av | 2022-01-18 | Aktuellt

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2021 äger rum söndagen den 27 mars, kl 14. Kallelse, årsmöteshandlingar samt program för trädgårdsåret 2022 har skickats ut till samtliga medlemmar. Om du saknar handlingar meddela oss på e-postadress info@trosatradgard.se så skickar vi.