Parkplantering i Trosa

av | 2022-09-14 | Aktuellt, Okategoriserade

Apropå föreningens parkvandring!

I samband med vår vandring i Trosas parker den 8 september gavs vi möjlighet att ta del av växtförteckningar, planeringsplaner och skisser från kommunen. Dokumenten är många och ganska ’tunga’ så vi har valt att inte lägga ut dom på hemsidan. Däremot är ni alla välkomna att rekvirera den eller de förteckningar ni anser intressanta. Följande dokument finns att tillgå:

  1. Växtlista Linnérabatten (i Rådhusparken)
  2. Växtförteckning Skolparken
  3. Planeringsplan Gröna parken
  4. Planskiss Gröna parken
  5. Växtförteckning Gröna parken
  6. Växtförteckning Hamnparken.
Kan rekvireras på föreningens e-post-adress  info@trosatradgard.se