Gå med i Facebook?

av | 2021-10-06 | Aktuellt

Vi har blivit med Facebook och nu har en ny(gammal) Facebook-grupp bildats ’Trosabygdens Trädgårdssällskap’. Till vår hjälp – tillika kontots administratör – har vi lyckats engagera Marianne Cederwall.  Facebook-gruppen är en privat grupp, där endast medlemmar kan skriva inlägg och ta del av andras inlägg. Här kan vi diskutera trädgårdsfrågor, informera om sånt som rör odling och trädgård och ge och be om råd. Se gärna Facebook som en kanal för påminnelse om våra aktiviteter, men att en djupare information alltid finns på hemsidan. Vi hoppas att så många som möjligt vill gå med i gruppen. Meddelande om FB-gruppen har skickats till alla medlemmar med en e-post-adress, där instruktioner om tillvägagångssätt att bli medlem beskrivs. De medlemmar som inte nåtts av informationen är välkomna att kontakta Marianne eller någon i styrelsen. Kontaktformulär finns på hemsidan. Går bra att ringa också!

.