Sticklingsmarknad 2022

Sticklingsmarknaden gick av stapeln på Garvaregården lördag den 21 maj. Vädret var tyvärr litet kylslaget, men vi slapp i alla fall regn. De tappra få som hade sticklingar till försäljning var nöjda. Redan efter en timma var det mesta slutsålt. Vi efterlyser fler...

Vandring på Lånestaheden

Trots att (det efterlängtade) regnet strilade ner hade en stor skara medlemmar hörsammat vår inbjudan till en blomster- och kulturvandring på Lånestahedens naturreservat lördagen den 7 maj. Vi fick lyssna till kunniga experter inom biologi, botanik och ornitologi, och...

Trädgårdsresa till Wij, Ockelbo

Lördagen den 18 juni 2022 Redan 2001 påbörjade Lars Krantz uppbyggnaden av Wij trädgårdar. Krantz, som då ansvarig för Rosendals trädgård i Stockholm, tog på sig uppgiften att skapa ett unikt centrum för nordisk trädgårdskultur. Idag är Wij trädgårdar ett resmål för...

Sticklingsmarknad

Lördagen den 21 maj, kl 11-13 på Garvaregården i Trosa! Nu är det åter dags för sticklingsmarknad på Garvaregården. Trädgårdssällskapet har traditionsenligt ett digert bord med olika sticklingar till försäljning. Medlemmar som har sticklingar av blommor och grönsaker...

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022, avseende verksamhetsåret 2021, hölls den 27 mars då frågor om bl a balans- och resultaträkning, styrelse, budget och verksamhet för 2022 beslutades. Gerd Jönsson valdes till ny ordförande och tre nya ledamöter valdes in – Göran Andersson, Stefan...

Eftertanke och Miljötänk

Eftertanke och miljötänk i vardagen Vi är inbjudna till Åke Pettersson på Västerljungs blommor lördagen den 2 april, kl 14. Åke kommer bl a att prata om vikten av eftertänksamhet i vardagen och att alltid ha ett miljötänk när vi hanterar växter och odlande. Tänkvärda...

Årsmöte 2022

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2021 äger rum söndagen den 27 mars, kl 14. Kallelse, årsmöteshandlingar samt program för trädgårdsåret 2022 har skickats ut till samtliga medlemmar. Om du saknar handlingar meddela oss på e-postadress info@trosatradgard.se så skickar...

Julpyssel hos Nora trädgård

Snö och kallt ute i trädgårn, men desto varmare inomhus hos Nora trädgård när medlemmar från Trädgårdssällskapet samlades för lite julpyssel så här i adventstider. Stämningen var på topp och kreativiteten var det heller inget fel på. Brita hade sörjt för en fantastisk...

Ät och odla dig till hälsa

Tomatkung, vitlöksexpert, författare, odlare – Åke Truedsson kan ges många epitet – och Ja! han är en väldigt kunnig och trevlig föredragshållare.  Åke, och hans dotter Linda, besökte Trosabygdens Trädgårdssällskap, och den lilla publik som mötte upp fick...

Gå med i Facebook?

Vi har blivit med Facebook och nu har en ny(gammal) Facebook-grupp bildats ’Trosabygdens Trädgårdssällskap’. Till vår hjälp – tillika kontots administratör – har vi lyckats engagera Marianne Cederwall.  Facebook-gruppen är en privat grupp, där...